ASH - Couleur Local - DES - Het stroomhuis - NEP - Open tuinroute

Speeltuinvereniging Hellowa - Vakantie Bijbel Klub - Zomerfeest

---------------------------------------------

Couleur Local
-------------------------------------------------------

Op 25 oktober 2007  hebben Jaap van Weelden, Yvonne van Weelden en Kees Vos de stichting Couleur Local opgericht. De stichting heeft ten doel; Kunst, cultuur en kennis op een zo laag mogelijke drempel bij het Herwijnse publiek brengen. De nadruk ligt vooral op Herwijnse kunst cultuur en kennis. De leden van het bestuur van de stichting hebben allemaal ervaring in het besturen.

Kees Vos zit in het bestuur van de stichting tot het behoud van de Schoutensteeg. Ook heeft hij zich ingezet voor de instandhouding van de ooievaarpopulatie, de werkgroep ooievaars in Herwijnen en is voorzitter van de mij totít nut vanít algemeen, departement Herwijnen. Nu algemeen bestuurslid van de stichting Couleur Local.

Yvonne van Weelden is al sinds ze in Herwijnen woont actief in veel besturen. De belangrijkste is op dit moment het penningmeesterschap van Vrouwen van Nu.

Ook is ze de stuwende kracht achter het cabaretgezelschap 't Ken Net. In het verleden was Yvonne van Weelden secretaris van Ruitervereniging Tielerwaard West. Zeventien jaar sturen en besturen. In de stichting Couleur Local is Yvonne van Weelden penningmeester 

Het derde bestuurslid van de stichting Couleur Local is Jaap van Weelden. Hij is voorzitter van de stichting. Al vroeg in Rotterdam begonnen met besturen. Via vakbond en dienstcommissies, secretaris bij de voetbalclub Herovina in Herwijnen, oprichter van de jaarmarktcommissie en nu bestuurslid van de stichting Couleur Local.

Couleur Local is een schildering van omgeving, dialect, zeden en gewoonten, die gezamenlijk karakteristiek zijn voor een periode of een bepaalde regio.

 

Fotoīs van Couleur Local 2008
Foto's van Couleur Local 2009
Foto's van Couleur Local 2011

Website: www.stichtingcouleurlocal.nl